Wedstrijd benodigdheden

KNWU

Vanaf 2021 heeft iedere rijder, trainer, official en bestuurder van FCC Barendrecht een lidmaatschap bij de KNWU nodig. Met dit lidmaatschap ben je via de KNWU verzekerd.  Vanaf 2024 zijn er wat wijzigingen, check via de link om welke verzekeringen het gaat. vindt hier ook de informatie voor verzekering buitenlandse wedstrijden.

Het KNWU lidmaatschap wordt verzorgt door de ledenadministratie van FCC Barendrecht.

De rijder heeft daarnaast de verplichting een keuze te maken tussen de aanschaf van een KNWU start licentie of een KNWU-wedstrijdlicentie. Dit doe je in mijn.knwu en dit moet door de ouder/voogd of de (meerderjarige) rijder zelf verzorgt worden.

Alles over het aanvragen van de licentie 2024

Welke licentie je moet aanschaffen kun je zien in het overzichtelijke licentie keuze hulp.

Naast je licentie moet ook ieder jaar het KNWU stuurbordnummer opnieuw aangevraagd worden. Vanaf december 2023 kan je je licentie voor het volgend jaar aanvragen, nieuwe is dat je gelijk je stuurbordnummer kunt aanvragen. Ook dit moet de rijder zelf verzorgen via mijn.knwu.

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor alle wielerdisciplines in Nederland.

NFF

De NFF Federatiekaart wordt voor iedere rijder verzorgt door de afdeling Wedstrijdzaken van de club. De NFF contributie zit in de clubcontributie.

Aanvragen van de Federatiekaart en stuurbordnummer is een eenmalige actie bij het aangaan van het lidmaatschap van FCC Barendrecht. Verlenging wordt jaarlijks door de afdeling Wedstrijdzaken verzorgd.

NFF is de bond voor Fietscross in Nederland.

Je bent verplicht om een stuur- en zijbord nummerplaat op je fiets te hebben tijdens alle wedstrijden, ook bij de Club2Club! Wanneer je een toegewezen nummer hebt ben je namelijk bekend in het jurysysteem.

KNWU

Elk jaar vanaf 1 december moet je, na licentie aanvraag, ook het stuurbordnummer aanvragen via mijn.knwu. Binnen enkele dagen vindt je daar ook het toegewezen nummer van het nieuwe wedstrijd jaar.

NFF

Na ontvangst van een kopie zorgpas (veelal bij inschrijving lidmaatschap) verzorgt de afdeling Wedstrijdzaken de Federatiekaart en stuurbordnummer. Dit hoeft maar eenmalig gedaan te worden. Na bevestiging van de NFF wordt de kopie zorgpas verwijderd door de NFF en de afdeling Wedstrijdzaken. De nummers worden een aantal keer per jaar gedeeld in Telegram.

Deze borden en zijbordnummers zijn in allerlei soorten en kleuren verkrijgbaar o.a. bij BMX World. of BMX Protect. Kijk voor meer informatie op hun website. Zij helpen je ook graag verder met al je vragen.

De regels over het gebruik van de nummerplaat, groottes etc. zijn te vinden op de KNWU site

Het dragen van het actuele clubshirt van FCC Barendrecht tijdens wedstrijden is verplicht. Volgens de reglementen staat verplicht voor; het shirt wordt gedragen vanaf het moment van inschrijving / aanmelding tot en met de prijsuitreiking. Het shirt mag niet dermate beschadigd zijn dat de sponsoren niet meer zichtbaar zijn.

FCC Barendrecht hanteert daarmee de regels zoals die door de KNWU zijn opgesteld.

Deze clubshirtregels gelden voor alle rijders.

Voor meer gedetailleerde informatie zie KNWU .

Het huidige shirt is geldig gedurende de periode overeengekomen met onze shirtsponsors namelijk van Januari 2023 t/m 31 Dec 2024 (2 jaar).

Uitzondering: Alleen rijders van 13 en ouder, die voor een, bij de KNWU goedgekeurd en geregistreerd LDT team rijden, mogen in een zogenaamd eigen teamshirt rijden. De geregistreerde teams worden jaarlijks op de site van KNWU weer gegeven.

Alle rijders, ook die voor een door de KNWU geregistreerde team rijden, zijn verplicht om het clubshirt te dragen tijdens de Club2Club wedstrijden en het Nederlands Kampioenschap Clubs (KNWU en NFF).

Tijdens de training; is men vrij in de keuze van het shirt, al heeft het onze voorkeur om daar ook het actuele clubshirt te dragen. (Met training wordt hier niet bedoeld de training voorafgaand aan de wedstrijd)

Nieuwe leden; waarvan het shirt nog in bestelling is mogen in hun eigen kleding deelnemen aan de C2C wedstrijden.

Controle op naleving regels; Controle op de uitvoering van de Clubshirt regels geschied door het clubbestuur en zal na waarschuwing worden overgedragen aan de dienstdoende PCP, wat na een eerste officiële waarschuwing een DNF en na een 2e waarschuwing een DSQ voor de gehele wedstrijd tot gevolg kan hebben.

Waarom deze clubshirt regels

De KNWU heeft de regels over het dragen van een clubshirt al enige jaren in de reglementen staan. Wij zijn trots op onze sponsoren en de sponsoren op ons. Onze shirtsponsors zorgen voor een significante financiële bijdrage, essentieel voor onze club. Daarom willen wij dat onze leden deze afspraken nakomen.

Clubtenten; Bij nagenoeg iedere BMXWest wedstrijd staan er een paar tenten. Wilt u er rekening mee houden dat de meeste van deze tenten privé-eigendom zijn van leden.
Als club waarderen we het dat deze mensen hun tent beschikbaar stellen voor de club maar de tenten zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigenaren van de tent en de rijders, zij kunnen daar in een rustige en rookvrije omgeving even uitrusten en indien nodig schuilen voor zon en slecht weer. 

We vragen iedereen de gebruiksdoelen te respecteren en te helpen met opzetten, afbreken en opruimen.

Let op: Vooral op de grotere evenementen zoals TC’s moet (flink) stageld betaald worden. Deze kosten worden altijd door de eigenaren betaald en dus niet door de club. Het staat eenieder vrij om afspraken te maken over het reserveren van een tentplek of delen van een tent. Dit gebeurt dan in goed overleg met de eigenaar van de tent en is geen vanzelfsprekende voorziening voor alle leden.