Wedstrijd benodigdheden

Lidmaatschap & Licenties

Vanaf 2021 heeft iedere rijder, trainer, official en bestuurder van FCC Barendrecht een lidmaatschap bij de KNWU nodig. Met dit lidmaatschap ben je via de KNWU verzekerd. (Link naar KNWU) https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/verzekeringen

Het KNWU lidmaatschap wordt verzorgt door de ledenadministratie van FCC Barendrecht.

De rijder heeft daarnaast de verplichting een keuze te maken tussen de aanschaf van een KNWU start licentie of een KNWU-wedstrijdlicentie. Dit doe je in mijnknwu en dit moet door de ouder/voogd of de (meerderjarige) rijder, zelf verzorgt worden. Hier instructie hoe dat te doen https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/licentie-aanvragen

Welke licentie je moet aanschaffen, kun je zien in het overzichtelijk licentie keuze hulp.

Naast je licentie moet ook ieder jaar het KNWU stuurbordnummer opnieuw aangevraagd worden. Wanneer je dit in januari doet, is de kans groot dat je hetzelfde nummer behoudt. Vraag wel eerst je licentie aan voordat je je stuurbordnummer aanvraagt. Ook dit moet de rijder zelf verzorgen via mijn.knwu.

De NFF federatiekaart wordt voor iedere rijder verzorgt door de afdeling Wedstrijdzaken. De NFF contributie zit in de clubcontributie.

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland.

NFF is de bond voor Fietscross in Nederland.

Bordnummers

Je bent verplicht om een stuur en zijbord nummer plaat op je fiets te hebben tijdens alle wedstrijden, ook bij de Club2Club! Wanneer je een toegewezen nummer hebt, ben je namelijk bekend in het jurysysteem.

KNWU; jaarlijks vanaf 1 januari moet, na licentie aanvraag, het stuurbordnummer aangevraagd worden via mijn.knwu.nl Binnen enekele dagen vindt je daar ook het toegewezen nummer van dat jaar.

https://www.bmxwest.nl/zoek_licentie/

NFF; na ontvangst van een kopie zorgpas (veelal bij inschrijving lidmaatschap) verzorgt Wedstrijdzaken de federatie kaart en stuurbordnummer. Dit hoeft maar eenmalig gedaan te worden. Na bevestiging van de NFF wordt de kopie zorgpas verwijderd. De nummers worden een aantal keer per jaar gedeeld in Telegram.

Deze borden en zijbordnummers zijn in allerlei soorten en kleuren verkrijgbaar o.a. bij BMX World.  Kijk voor meer informatie op www.bmxworld.nl of bel Hans via 06-21463138. Zij helpen je ook graag verder met al je vragen.

De regels over het gebruik van de nummerplaat, groottes etc. zijn te vinden op de KNWU site

Clubshirt

Het dragen van het actuele (zie afbeelding) clubshirt van FCC Barendrecht is verplicht. Dat wil zeggen verplicht, vanaf het moment van inschrijving tot en met de prijsuitreiking. Het shirt mag niet dermate beschadigd zijn dat de sponsoren niet meer zichtbaar zijn.

FCC Barendrecht hanteert daarmee de regels zoals die door de KNWU zijn opgesteld.

Deze clubshirtregels gelden voor alle rijders

Voor meer gedetailleerde informatie zie KNWU .

Het huidige shirt is geldig gedurende de periode overeengekomen met onze shirtsponsors namelijk van Januari 2021 t/m 31 Dec 2022 (2 jaar)

Uitzondering: Alleen rijders van 13 en ouder, die voor een, bij de KNWU goedgekeurd en geregistreerd, team rijden (bv Talent Team West), mogen in een zogenaamd eigen teamshirt rijden. De geregistreerde teams worden jaarlijks op de site van KNWU weer gegeven (https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/teams-bmx).

Alle rijders, ook die voor een door de KNWU geregistreerde team rijden zijn verplicht om het clubshirt te dragen tijdens de Club2Club wedstrijden en het Nederlands kampioenschap Clubs (KNWU en NFF)

Tijdens de training; is men vrij in de keuze van het shirt, al heeft het onze voorkeur om daar ook het actuele clubshirt te dragen. (Met training wordt hier niet bedoeld de training voorafgaand aan de wedstrijd)

Nieuwe leden; waarvan het shirt nog in bestelling is mogen in hun eigen kleding deelnemen aan de C2C wedstrijden.

Controle op naleving regels; Controle op de uitvoering van de Clubshirt regels geschied door het clubbestuur en zal na waarschuwing worden overgedragen aan de dienstdoende PCP, wat na een eerste officiële waarschuwing een DNF en na een 2e waarschuwing een DSQ voor de gehele wedstrijd tot gevolg kan hebben.

Waarom deze clubshirt regels

De KNWU heeft de regels over het dragen van een clubshirt al enige jaren in de reglementen staan. Wij zijn trots op onze sponsoren en de sponsoren op ons. Onze shirtsponsors zorgen voor een significante financiële bijdrage, essentieel voor onze club. Daarom willen wij dat onze leden deze afspraken nakomen.

Clubtent

Clubtenten; Bij nagenoeg iedere BMXWest wedstrijd staan er een paar tenten. Wilt u er rekening mee houden dat de meeste van deze tenten privé-eigendom zijn van leden.
Als club waarderen we het dat deze mensen hun tent beschikbaar stellen voor de club, maar de tenten zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigenaren van de tent en de rijders, zij kunnen daar in een rustige en rookvrije omgeving even uitrusten en indien nodig schuilen voor zon en slecht weer. Soms komt het voor dat er nauwelijks nog ruimte is voor de rijders. We vragen iedereen de gebruiksdoelen te respecteren en te helpen met opzetten, afbreken en opruimen.
Let op: Vooral op de grotere evenementen zoals TC’s moet (flink) stageld betaald worden. Deze kosten worden altijd door de eigenaren betaald en dus niet door de club. Het staat eenieder vrij om afspraken te maken of een tentplek te reserveren, delen van een tent en de eventuele kosten gebeurt dan in goed overleg met de eigenaar van de tent en is geen vanzelfsprekende voorziening voor alle leden.