Wedstrijden

BMX is een individuele sport waarin je zowel recreatieve als hoog competitieve wedstrijden kan rijden. Tijdens wedstrijden doe je niet alleen ervaring op, maar je leert elkaar beter kennen, maakt vriendschappen en geniet samen van deze mooie sport.
Op de onderliggende pagina’s vindt je informatie in relatie tot de meer laagdrempelige Club2Clubwedstrijden tot en met de (inter) nationale BMX wedstrijden.