Missie & Visie

Missie

FCC Barendrecht wil een goed georganiseerde en financieel gezonde club zijn, waar iedereen kan meedoen, men zich betrokken en thuis voelt. Een vereniging die samen met haar leden en sponsoren, de BMX-sport promoot en jongeren via hun sport helpt in hun sportieve, persoonlijke en sociale ontwikkeling, maar vooral om samen veel plezier te beleven.

Kernactiviteiten

 • Faciliteren en promoten van de BMX-sport.
 • Aanbieden van moderne sportfaciliteiten en effectieve trainingen aansluitend bij de eisen van de moderne BMX- sport.
 • Jongeren begeleiden bij hun sportieve, persoonlijke en sociale ontwikkeling.
 • Organiseren van wedstrijden.
 • Het vergroten van betrokkenheid van de leden, ouders en/of verzorger om samen te werken aan een club waar we ons allemaal thuis voelen.

FCC Barendrecht streeft ernaar om

 • Een gezellige ontmoetingsplek te zijn voor rijders en ouders.
 • Uitdagende en plezierige trainingen te organiseren.
 • Leuke activiteiten te organiseren voor ouders/leden.
 • Financieel gezond en aantrekkelijk voor sponsoren te zijn.
 • Een breed wedstrijdaanbod (KNWU en NFF) aan te bieden.
 • Zich in te zetten voor verbreding en verdieping van het trainersaanbod.

Een gezonde ouderparticipatie kent en het vrijwilligerswerk (commissies en ander vrijwilligerswerk) goed over de leden verdeeld is.

Visie

BMX is een leuke uitdagende sport waarin je veel plezier kunt beleven en jezelf sportief en persoonlijk kan ontwikkelen. De BMX sport is goed voor de karaktervorming, bevordert zelfkennis, respect voor anderen, ontwikkelt vriendschappen, een fair-play mentaliteit en het versterkt de gemeenschap door mensen bij elkaar te brengen.

BMX is daarom voor velen een positieve drijfveer en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd.

FCC Barendrecht wil een club zijn waar

 • Ieder lid op zijn/haar eigen niveau de BMX-sport kan beleven.
 • De trainingen een prettige balans bieden tussen presteren en plezier
 • We streven naar het aanbieden van een passende begeleiding voor ieder niveau/ambitie.
 • Er aandacht besteed wordt aan een veilige omgeving, onderling respect, en saamhorigheid.
 • Waar leden, ouder en verzorgers zich betrokken voelen bij de club en we gezamenlijk werken aan het realiseren van onze doelen.