Lid worden

Enthousiast geworden?

Voorwaarden om lid te kunnen worden:
 • De rijder moet minimaal de proeflessen doorlopen hebben. Je ontvangt dan een inschrijfformulier via de coordinator van de proeflessen.

 • Afkomstig zijn van een andere BMX club (en aantoonbare ervaring hebben). Neem dan contact op met secretaris.

 • Mits er geen tijdelijke ledenstop is. Het kan voorkomen dat bepaalde trainingsgroepen tijdelijk vol zitten.

Indien je lid wilt worden van FCC Barendrecht lees dan wel eerst de onderstaande informatie en overige voorwaarden door.

Belangrijke informatie voor inschrijving

Wij waarborgen uw privacy en zijn zeer voorzichtig met de door u aangeleverde persoonsgegeven. Onze Privacy Policy en hoe wij omgaan met uw gegevens is HIER omschreven Met eventuele vragen kunt u terecht bij de secretaris

In verband met inschrijving en verzekering zullen we na inschrijving bij de club uw standaard persoonsgegevens eenmalig delen met de twee landelijke fietsorganisaties (KNWU en de NFF).

Tevens zullen wij eenmalig een kopie van een verzekeringsbewijs,  noodzakelijk voor de verificatie van de geboortedatum, delen met de landelijke NFF organisatie indien daarom wordt gevraagd.  Na verificatie wordt deze vernietigd.

Bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische, worden niet gedeeld met andere partijen.

De kosten voor het lidmaatschap zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen en wel:

 • Contributie (*) van FCC Barendrecht                                                                      € 135,-
 • Contributie Club 2 Club wedstrijden                                                                       €   17,-
 • Contributie KNWU                                                                                                      €   14,-
 • Contributie NFF                                                                                                           €   10,-
                                                                                                                                         ————–   +
                                                                                                                  Totaal (**)      €  176,-

Wordt je gedurende het jaar lid, ontvang je een korting (X/12 mnd) op de contributie. De afdracht voor de Club 2 Clubwedstrijden en de KNWU en NFF blijft een vast bedrag.

(*) Dit is inclusief de bijdrage die FCC Barendrecht moet afdragen aan de landelijk organisatie (KNWU). Indien er meerdere leden lid zijn binnen 1 gezin geldt dat ieder volgend lid een korting krijgt van € 25,- per persoon op de contributie.
(**) Dit is exclusief de kosten van het clubshirt ( deze worden apart afgerekend na bestelling).

Naast de bovenstaande kosten komen nog de kosten voor:

 • de BMX uitrusting (fiets, helm, handschoenen, protector e.d.)
 • de KNWU licentiekosten
 • overige wedstrijdgelden

Het dragen van een clubshirt tijdens wedstrijden is verplicht. Het clubshirt kan in twee verschillende modellen geleverd worden namelijk Normaal fit en Slim fit uitvoering. Het eerste clubshirt wordt deels vergoed door de club middels shirtsponsoring en is daardoor goedkoper dan een eventueel tweede (extra) shirt.

 • Normaal fit:        1e shirt 40 euro;       2e shirt 50 euro
 • Slim fit:                1e shirt 40 euro;       2e shirt 50 euro

Clubshirts kunnen besteld worden via het bestelformulier.

Het kan voorkomen dat u of uw kinderen tijdens evenementen worden gefotografeerd en op onze facebook- of webpagina of andere socials terecht komen. Die kans is vooral groot bij groeps -of publieksopname. Indien u hier bezwaren tegen heeft vragen wij u dit voor of tijdens het evenement kenbaar te maken bij de secretaris. Wij zullen dan ons best doen om daar rekening mee te houden. Mochten er toch tegen uw zin foto’s geplaatst worden laat dit dan direct weten en wij zullen dan ons best doen om ze zo snel mogelijk te verwijderen.

Een vereniging kan alleen bestaan met de inzet van vrijwilligers en daarom zijn we altijd blij met hulp, mankracht, input of advies. Vaak blijkt dat er enorm veel enthousiasme en expertise is onder de ouders. Er is altijd iets te doen en denk hierbij aan; 

 • Kantinehulp
 • EHBO
 • Assistentie tijdens training
 • Onderhoud
 • Sponsoring
 • Wedstrijdorganisatie
 • Hulp tijdens activiteiten en wedstrijden
 • Maken van wedstrijdverslagen

Wij vragen per lid of ouders/verzorgers minimaal 10 uur vrijwilligerswerk per jaar willen uitvoeren.

Daarnaast is het verplicht om bij wedstrijden die op de eigen baan gereden worden een helpende hand te bieden. De meeste vrijwilligers activiteiten lopen parallel aan de training en zijn dus eenvoudig uit te voeren.

Een vereniging met aandacht voor onderhoud, netheid en discipline blijft een mooie vereniging.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor 1 van de vrijwilligerstaken neem dan contact op met de secretaris