Verlenging trainingen groepen 1 en 2 t/m 16dec

In de laatste week november, is de laatste week van de reguliere trainingen, maar voor de groepen 1 en 2 is in overleg met de trainers besloten om met de reguliere trainingen door te gaan t/m 16 december. Voor de groepen 3,4 en 5 zullen na volgende week vrije trainingen worden georganiseerd en die worden gecommuniceerd via Telegram en Facebook.

Voor komende winter zal weer een wintertraining worden georganiseerd en half december volgt hier meer informatie over.