Clubshirt regels

 Clubshirt voor en achter

Het dragen van het actuele (zie afbeelding) clubshirt van FCC Barendrecht is verplicht. Dat wil zeggen verplicht, vanaf het moment van inschrijving tot en met de prijsuitreiking. Het shirt mag niet dermate beschadigd zijn dat de sponsoren niet meer zichtbaar zijn.

FCC Barendrecht hanteert daarmee de regels zoals die door de KNWU zijn opgesteld.

Deze clubshirtregels gelden voor alle rijders

Voor meer gedetailleerde informatie zie KNWU .

Het huidige shirt is geldig gedurende de periode overeengekomen met onze shirtsponsors namelijk van Januari 2021 t/m 31 Dec 2022 (2 jaar)

Uitzondering: Alleen rijders van 13 en ouder, die voor een, bij de KNWU goedgekeurd en geregistreerd, team rijden (bv Talent Team West), mogen in een zogenaamd eigen teamshirt rijden. De geregistreerde teams worden jaarlijks op de site van KNWU weer gegeven (https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/teams-bmx).

Alle rijders, ook die voor een door de KNWU geregistreerde team rijden zijn verplicht om het clubshirt te dragen tijdens de Club2Club wedstrijden en het Nederlands kampioenschap Clubs (KNWU en NFF)

Tijdens de training; is men vrij in de keuze van het shirt, al heeft het onze voorkeur om daar ook het actuele clubshirt te dragen. (Met training wordt hier niet bedoeld de training voorafgaand aan de wedstrijd)

Nieuwe leden; waarvan het shirt nog in bestelling is mogen in hun eigen kleding deelnemen aan de C2C wedstrijden.

Controle op naleving regels; Controle op de uitvoering van de Clubshirt regels geschied door het clubbestuur en zal na waarschuwing worden overgedragen aan de dienstdoende PCP, wat na een eerste officiële waarschuwing een DNF en na een 2e waarschuwing een DSQ voor de gehele wedstrijd tot gevolg kan hebben.

Waarom deze clubshirt regels

De KNWU heeft de regels over het dragen van een clubshirt al enige jaren in de reglementen staan. Wij zijn trots op onze sponsoren en de sponsoren op ons. Onze shirtsponsors zorgen voor een significante financiële bijdrage, essentieel voor onze club. Daarom willen wij dat onze leden deze afspraken nakomen.