Huisreglement

De “Algemene” huisregels scheppen duidelijkheid in de regels en normen die we als club hanteren. 

De “Training” huisregels zijn bedoeld om veilige en effectieve trainingen te organiseren in een omgeving waarin we elkaar met respect behandelen en gezamenlijk kunnen genieten van de sport.

De “Clubshirt” huisregels zijn bedoeld om uniform herkenbaar te zijn tijdens de wedstrijden en om onze sponsoren te uiten.

De “Kantine vrijwilliger” huisregels zijn bedoeld om de kantine gezellig, opgeruimd en toegankelijk te houden.

In geval van vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter 

– Het Bestuur en de Trainers

De huisregels zijn onder verdeeld in

Met het betreden van het terrein van FCC Barendrecht ga je akkoord met dit reglement.

a. Respect voor elkaar; Behandel iedereen met respect, agressie wordt in geen enkele vorm getolereerd, niet tijdens of na de clubactiviteiten en ook niet op social media.

b. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de bevoegde personen op; Bevoegde personen zijn bestuursleden, kantine medewerker(s) of trainers ( zie ook reglement training).

c. Houd het netjes; Gooi afval in de vuilnisbak.

d. Roken en drugs zijn compleet verboden op het gehele terrein binnen de hekwerken.

e. Tassen en helmen op de juiste plek in de vakkenkast op de gang.

f. Geen onbevoegden achter de bar; Alleen de barvrijwilliger mag zich achter de bar en in de keuken begeven.

g. Aansprakelijk voor toegebrachte schade; Het toebrengen van schade aan het pand, terrein of bezittingen van derden, behalve de schade veroorzaakt tijdens behoedzaam gebruik, wordt beschouwd als vandalisme. De toegebrachte schade zal worden verhaald op persoon die de schade heeft veroorzaakt.

h. Aangifte bij diefstal; Bij iedere vorm van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

i. Betreden op eigen risico; Het betreden en gebruik maken van de faciliteiten geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of schade van eigendommen. Let zelf goed op je eigendommen.

j. Geen toegang tot de baan zonder aanwezigheid van een (hulp) trainer en een EHBO-er; Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder dat er een (hulp)trainer en een EHBO-er aanwezig is.

k. De baan is verboden gebied voor onbevoegden; Bevoegde mensen zijn; de rijders, de trainer(s) of EHBO-ers, baan- en andere officials (herkenbaar door hun felgekleurde hesjes). Toeschouwers kunnen kijken vanuit de kantine, terras of vanachter de hekken die rond de baan zijn geplaatst.

l. Geen fietsen op het terras; Fietsen zijn verboden op het terras rond de kantine, plaats ook geen fietsen voor de trappen en andere toegangswegen naar de kantine.

m. Indien je parkeert op het terrein; Zorg voor vrije toegang voor dienstverleners. Zorg ten allen tijde dat er een vrije toegang is voor bijv een ambulance of andere dienstverleners, parkeer fietsen en auto’s daarom aan de kant en houd de doorgang vrij.

n. Er wordt GEEN alcohol geschonken en gedronken op het terrein.

Met het deelnemen aan de training ga je akkoord met dit regelement.

a. Aanwezigheid van ouder/verzorger voor rijders jonger dan 16 jaar; Voor rijders jonger dan 16 dient altijd een ouder of verantwoordelijke aanwezig te zijn gedurende de training.

b. Kom op tijd; Zorg dat je ruim (minimaal 10 minuten voor aanvang) op tijd bent voor de training zodat je van de hele training kan genieten.


c. Kom je later of te laat; Meld dit dan vooraf aan de trainer en meld je bij aankomst eerst bij hem/haar. De trainer beslist of je alsnog met de training kan meedoen.


d. Beschermende kleding; Op de baan is het dragen van beschermende kleding, d.w.z., handschoenen, body, lange broek of korte broek met beschermers en een vastgemaakte helm, verplicht. De helm wordt ook niet afgedaan tijdens de training.


e. Veilige fiets; Controleer je crossfiets voor de training op gebreken. Deze moeten verholpen zijn, voordat de rijder aan de training gaat deelnemen.


f. Een blessure; Heb je een (lichte) blessure, meld dit voor de training begint bij de trainer(s), zodat daar rekening mee gehouden kan worden.


g. Tussentijds de training verlaten; Als je tussentijds, en om wat voor reden dan ook, de training (even) moet verlaten meld je dat vóór vertrek aan de trainer.


h. Uitrusten en drinken; Dit kan gedurende de training op een door de trainer aangewezen plek en tijdstip. Men verlaat daarvoor niet tussentijds de training en gaat zeker de kantine niet in.


i. Actieve instelling; Tijdens de training wordt verwacht dat de rijder actief met de training meedoet en andere rijders niet belemmerd of dermate afleidt dat zij de instructies van de trainer niet meer kunnen volgen.


j. Luister naar de trainer; De trainer zorgt dat de training leerzaam, leuk en veilig verloopt luister dus goed naar wat de trainer zegt. Doe je dat niet dan mag de trainer je wegsturen!


k. Rijders gedraag je; Praten en een lolletje mag; Schelden en pesten wordt niet getolereerd; Sla elkaar niet, ook niet voor de lol, dat geeft verwarring. Wanneer een rijder zich op een storende manier gedraagt mag de trainer deze rijder wegsturen.


l. Niet stilstaan op de baan, zonder toestemming van de trainer


m. Ouders gedraag je; We snappen het enthousiasme van ouders. We zijn zelf ook enthousiast over de sport! Maar bemoei je niet met de training en laat de trainer z’n werk doen. Wanneer je feedback hebt horen we dat graag, maar geef die dan na de training.


n. Rijd en gedraag je veilig; breng jezelf en anderen niet opzettelijk in gevaar; Rijd/loop niet boven op de kombochten; (uitgezonderd trainers of baancommissarissen)


o. éénrichtingsverkeer; Het is verplicht om de juiste richting op te rijden, niet tegengesteld, en op de juiste plaatsen de baan te verlaten. Rijd niet aan de voorkant de startheuvel op. Behalve als dit door de trainer wordt aangegeven.

a. Het dragen van een representatief (*) clubshirt tijdens wedstrijden is verplicht. Dit geldt ook voor trainingen die onderdeel zijn van een wedstrijd.


b. Tijdens de clubtraining mogen wel andere shirts gedragen worden.


c. Tijdens de wedstrijden volgen wij de door de KNWU opgestelde regels, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk; Zie voor de details:


(*); het meest recente clubshirt. Verder mag het shirt niet dermate beschadigd zijn dat de sponseren niet meer zichtbaar zijn. Een nieuw shirt kan besteld worden via de normale weg ( zie Informatie/Lid worden)

De kantinevrijwilliger is tenminste 18 jaar oud en zorgt bij het verlaten van de kantine dat,


a. De kantine bezemschoon is.

b. De keuken en bar opgeruimd en schoon zijn. 

c. Het koffieapparaat uit staat en de koffiefilters verwijderd zijn.

d. De verlichting uit is.

e. De bestuurskamer en keuken op slot zit.

f. De radio uit is.

Ontdek je schade of gebreken aan de kantine, inventaris of baan dan dit graag melden bij het bestuurslid onderhoud (onderhoud@fccbarendrecht.nl)