Uitnodiging commissievergadering bij gemeente Barendrecht

Beste leden en ouders,

Op deze wijze willen wij graag alle leden, ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen uitnodigen om, in grote getale, aanwezig te zijn op maandag 11 april om 20.00 uur in de Raadszaal van gemeentehuis Barendrecht. Hier zal de commissievergadering Samenleving zijn waarin de toekomst van onze fietscrossclub besproken wordt.

  Een uiterst belangrijke vergadering.  In deze vergadering wordt besloten of het voorstel, dat door het college reeds is goedgekeurd, genoeg draagvlak krijgt om op dinsdag 26 april positief af te hameren, waardoor de verhuizing naar de nieuwe locatie een feit kan worden. Wij verzoeken alle leden om te komen in zijn/haar clubshirt.

 Alle vergaderstukken en bijlagen kunt u via onderstaande link bekijken wanneer u het pijltje naast agendapunt 5 aanklikt. http://barendrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/273128/commissie%20Samenleving%2011-04-2016  

Wij hopen iedereen op deze avond te verwelkomen.

Met sportieve groet, Het Bestuur