Een vliegende start

Afgelopen vrijdag was een gedenkwaardige dag. De eerste nieuwjaarsreceptie en algemene leden vergadering in een mooi ruim pand op de nieuwe locatie, iets om trots op te zijn.

Tijdens het eerste gedeelte van de drukbezochte avond werd veel informatie gedeeld over de baan, de startheuvel, de sponsor commissie, de veranderende omgeving waarin veel verenigingen zich in verkeren (filmpje) en hoe daarmee om te gaan en daarnaast ook de eerste uitkomsten van de enquête.
Na een kleurrijk intermezzo met een hapje en drankje begon de algemene leden vergadering. Het belangrijkste onderdeel was het voorstellen van de potentiële nieuwe bestuursleden en aansluitend de stemronde. Zoals per mail aangegeven was het doel om het huidige bestuur uit te breiden om beter gesteld te staan aan de veelheid aan taken en uitdagingen. Direct aansluitend werd er gekozen en kon al snel het nieuwe bestuur worden voorgesteld. De voorzittershamer werd overgedragen aan de nieuwe voorzitter Kees-Jan Wildeboer.
In zijn eerste woorden bedankte Kees-Jan het oude bestuur voor al hun inzet en werk die het mede hebben mogelijk gemaakt dat we op een nieuwe locatie zitten. Natuurlijk is er nog veel te doen maar met de verbreding van het bestuur en goed gevulde commissies kan er ook veel werk verzet worden.
Begin deze week is het nieuwe bestuur al bijeengekomen en begonnen met het haar activiteiten. Het ligt in de bedoeling om de komende weken met regelmaat korte updates te verzorgen zodat iedereen goed geïnformeerd is.
Hieronder een overzicht van de nieuwe bestuursleden.
Voorzitter: Kees jan Wildeboer
Penningmeester: Bianca Botbijl
Secretaris: Maurice van Esdonk
Algemeen bestuurslid baan/onderhoud: Dimitri de Roos
Algemeen bestuurslid kantine: Wiliene Vrij
Algemeen bestuurslid trainingen: Richard Ouwens
Algemeen bestuurslid wedstrijden: Petra van Haaren

 20180126 FullSizeRender   20180126 IMG 1483   20180129 RHP0590