(zij)Nummerplaten regelement

 

Aanvraag stuurbordnummers basislidmaatschap.

Houders van een basislidmaatschap dienen een stuurbordnummer voor wedstrijd deelname aan te vragen op “MijnKNWU”. De aanvraag kan vanaf 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Per jaar dient de aanvraag opnieuw gedaan te worden. Alle licentiehouders en basislicentiehouders dienen voor het BMX wedstrijdjaar een stuurbordnummer aan te vragen via Mijnknwu.

Dit is mogelijk door:

-          Inloggen in persoonlijke Mijnknwu

-          Chip/stuurbord (links, blauwe tab)

-          BMX stuurbord

-          Nieuw stuurbord aanvragen

Rijders t/m 16 jaar krijgen zoveel mogelijk hetzelfde nummer toegewezen. Verandering van nummer komt door:

-          Van basislidmaatschap overgaan naar KNWU licentiehouder

-          Bij het NK bij de eerste 8 bent geëindigd

-          Overgaat van nieuwelingen naar de junior klasse

Het (nieuwe) nummer wordt door de KNWU toegewezen en zal binnen je eigen Mijnknwu worden gepubliceerd onder de Chip/stuurbord tab. Tussen de aanvraag en publicatie kan enige tijd zitten.

Er kunnen geen specifieke stuurbordnummer verzoeken worden ingediend. Zijnummerborden en stuurbordnummers dienen zelf aangeschaft te worden.

Nummerborden houders van een basislidmaatschap:

Rijders met uitsluitend een basislidmaatschap zijn vrij in de kleurkeuze van het stuurnummerbord, mits de nummers duidelijk leesbaar zijn voor de jury. Zie onderstaand artikel 6.1.091 voor informatie. 

 

Bron: KNWU, Titel 6 BMX WRB 2017

 

Identificatie van een rijder

Nummer platen

6.1.090 Tijdens de wedstrijden moeten de rijders herkenbaar zijn door een identificatienummer.

Onder voorbehoud van de bepalingen aangaande het internationale Permanent Race Number System, krijgt een rijder bij elk evenement een nummer toegewezen.

6.1.091 Elke fiets die in de wedstrijd gebruikt wordt moet een nummerplaat hebben die bevestigd is aan de voorzijde van het stuur. Nummerplaten moeten gemaakt zijn van plastic of gelijkwaardig buigzaam materiaal.

Rijders moeten de plaat en nummer kleurencombinaties gebruiken, die als volgt bepaald zijn voor de categorie waarin zij rijden:

Kampioenschap niveau

 • Mannen Elite, Vrouwen Elite: Witte plaat, zwarte nummers.
 • Mannen Junior, Vrouwen Junior: Zwarte plaat, witte nummers.

Challenge niveau / Master niveau

 • Boys, Mannen, Masters: Gele plaat, zwarte nummers.
 • Girls, Vrouwen: Blauwe plaat, witte nummers.
 • Cruisers: Rode plaat, witte nummers.
 • Als een fotofinish systeem wordt gebruikt moet aan iedere fiets welke in de wedstrijd uitkomt een zijnummerplaat/sticker (kaderplaatje) zichtbaar zijn welke direct achter de stuurbuis is aangebracht, als dit in de Technical Guide wordt vereist. Het nummer moet zwart zijn op een witte ondergrond.
 • In alle UCI erkende BMX wedstrijden dient de rijder het bordnummer te voeren dat hem volgens de reglementen met alle relevante voorzieningen is toegewezen, inbegrepen die met betrekking tot het Internationale Perrmanent Race Number Systeem, indien van toepassing. Een rijder die niet het juiste nummer voert zal de start geweigerd worden, of met REL gestraft worden als het wordt opgemerkt na de start van een heat of ronde.
 • Het gebied van de plaat welke de achtergrond vormt van het nummer, moet tijdens de volledige duur van de wedstrijd vrij blijven van merken, stickers of andere beletsels voor de leesbaarheid van het nummer. Rijders mogen in hun nummerplaat niet snijden, beschadigen aanbrengen of voorzien van aanvullende stickers of merken.

 

In alle KNWU erkende wedstrijden geldt het volgende:

De zijnummerplaat heeft een minimale hoogte van 8 cm en een lengte van 10 cm.

De minimale hoogte van de zijnummerplaat cijfers is 6 cm met een breedte van 8 mm.

De tussenruimte van de zijnummerplaat cijfers dient minimaal 10 mm te zijn

De witte achtergrond dient minimaal 1 cm buiten de cijfers vrij zichtbaar te zijn.

Dit witte vlak dient vrij te zijn van enige andere uiting dan de vereiste cijfers.

Indien de KNWU aan nationale licentiehouders een zijnummerplaat verstrekt, zal dit in de

jaarlijkse besluiten worden vastgelegd.

Indien er in de loop van het seizoen hierin een verandering optreedt, zal dit tijdig worden

gepubliceerd.

De door de KNWU verstrekte zijnummerplaat dient zonder enige aanpassingen of wijzigingen

bij alle nationale wedstrijden gebruikt te worden.

 

In alle KNWU erkende BMX wedstrijden dient de rijder het bordnummer te voeren dat hem

volgens de reglementen is toegewezen.

De platen en nummers mogen niet fluoriderend of spiegelend zijn.

De minimale hoogte van de stuurboordcijfers is 8 cm met minimale breedte van 1 cm.

De tussenruimte van de cijfers dient minimaal 15 mm te zijn.

De gekleurde achtergrond dient minimaal 15 mm buiten de cijfers vrij zichtbaar te zijn.

Het gekleurde achtergrondvlak dient aaneengesloten te zijn.

 

Sancties onduidelijke nummerplaten

De sanctie bij onduidelijke nummerplaten is:

- Een officiële waarschuwing tijdens de training,

- Een DNF bij waarneming tijdens de wedstrijd,

- Een tweede DNF betekent uitsluiting van deelname aan de verdere wedstrijd in de

betreffende klasse (derde moto, volgende kwalificatie ronde of finale).

 

Als er een Time Trial is gereden en de rijders hebben een nummer toegewezen gekregen aan de

hand van de time Trial uitslag, dan dient dit nummerbord op de fiets bevestigd te worden.

 

 • 7 Internationaal Permanent Career Number System

6.1.094 Het Internationaal Permanent Career Number System is alleen voor Men Elite en Women Elite

categorie. Dit systeem staat rijders toe voor zichzelf een specifiek nummer te kiezen waarop zij het

exclusieve recht van gebruik hebben gedurende hun gehele Elite categorie carrière, onderworpen aan

de onderstaande regels.

Nummer criteria

6.1.095 Iedere gelicentiëerde rijder in de categorie Men Elite en Women Elite kan een permanent career

nummer kiezen tussen 10 en 999.

Een gekozen nummer is uitsluitend voor de rijder, en kan niet gebruikt worden door enige andere rijder

in de Kampioenschap niveau categorie binnen hetzelfde geslacht(met name de Junior categorie).

Het nummer moet tijdens alle internationale BMX evenementen gebruikt worden. Een gekozen

nummer blijft zolang als de rijder UCI punten ontvangt tijdens het seizoen en zal automatisch voor het

volgende seizoen toegewezen worden. Het nummer komt opnieuw beschikbaar zodra een rijder het

seizoen, eindigend op 31 december, heeft beëindigd zonder UCI punten. Een rijder die geen UCI punt

heeft behaald tijdens het kalender seizoen tot en met 31 december, doet afstand van zijn permanent

career nummer en moet opnieuw een nummer aanvragen voor het volgende seizoen.

Als een Elite rijder aan het begin van het volgende seizoen besluit om over te stappen naar de Masters

Men 30+ categorie (van Men Elite) of naar een Challenge categorie (van Men Elite of Women Elite),

dan moet hij afstand doen van zijn permanent career nummer op het moment dat de wisseling van

categorie plaats vindt. Op dat moment komt het nummer weer beschikbaar.

Een nummerplaat met witte achtergrond en zwarte nummers moet gebruikt worden, conform artikel

6.1.091.

6.1.096 Nummer 1 t/m 8 zijn gereserveerd en zullen worden toegewezen aan de beste 8 gefinishte rijders in

het Wereld Kampioenschap van het voorgaande jaar en mogen gebruikt worden tijdens het

aankomende seizoen en de rest van het lopende seizoen vanaf de Wereld Kampioenschappen. Een

rijder die in aanmerking komt voor een nummer van 1 t/m 8, mag met zijn Wereld Kampioenschap

nummer rijden tijdens het seizoen tot aan de volgende Wereld kampioenschappen. Tijdens deze

periode, blijft het permanent career nummer voor deze rijders bestaan en zal niet beschikbaar komen

voor iemand anders.

6.1.097 Iedere rijder die een UCI permanent nummer heeft ontvangen en de rijders, die gekozen hebben met

een Wereld Kampioenschap nummer 1 t/m 8 te rijden, moeten hun nummer op de trui drukken volgens

de volgende regels:

 1. De kleur van het nummer moet sterk contrasteren met de kleur van de ondergrond.
 2. De afstand tussen de nummers moet 1,5 cm zijn.
 3. De minimale hoogte van het nummer moet 20 cm zijn.
 4. De nummers moeten een breedte hebben van:
 5. minimaal 10 cm voor nummers bestaande uit een enkel cijfer.
 6. minimaal 20 cm voor nummers bestaande uit twee cijfers.

iii. minimaal 25 cm voor nummers bestaande uit drie cijfers.

 1. Er moet minimaal 5 cm vrije ruimte zonder reclame zijn rondom het nummer.
 2. Optioneel kan de achternaam worden afgebeeld over de schouders boven het nummer.

Uitsluitend Elite rijders, die een permanent career nummer van de UCI hebben ontvangen of Elite

rijders met een Wereld Kampioenschap nummer 1 t/m 8, mogen een permanent career nummer of een

Wereld Kampioenschap nummer 1 t/m 8 op de achterkant van de trui printen. Rijders zonder een

permanent career nummer mogen geen nummer op de achterzijde van hun trui printen.

Procedure

6.1.098 De nationale federatie moet, voor de door de UCI bepaalde datum, een enkele lijst overleggen van al

haar rijders die een permanent career nummer willen krijgen en hiervoor in aanmerking komen met het

nummer dat zij willen krijgen. De volgende informatie moet in het document zijn opgenomen:

 

 1. Naam van de rijder.
 2. UCI code.
 3. Huidige positie in de UCI BMX ranking.
 4. 1e, 2, 3e keuze van nummer.

Bij conflicterende wensen worden de volgende regels aangehouden:

 1. De rijder met de hoogste UCI BMX ranking op de datum van de registratie deadline heeft het recht

van eerste keuze (eerst Elite ranking, dan Junior ranking).

 1. De UCI heeft de uiteindelijke bevoegdheid om nummers toe te wijzen aan de hand van

bovengenoemde criteria.